สแตนดี้งานแต่ง ขาตั้งพับเก็บได้

สแตนดี้ขนาด 180x123cm พร้อมขาตั้งแบบพับได้